true
Oprogramowanie

Replay3

Tu znajduje się najnowsza wersja oprogramowania komputerowego Replay3.

true
Oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sprzętowe dla Twojego produktu

Tu możesz znaleźć najnowsze oprogramowanie sprzętowe do swojej kamery samochodowej 380GW.

true
Aplikacje

CamViewer

Najnowszą wersję aplikacji mobilnej CamViewer można pobrać z Google Play Store lub Apple App Store.

true
Najczęściej zadawane pytania

Możesz to sprawdzić w aplikacji mobilnej CamViewer lub stacjonarnej Replay3. 

Nasi programiści nieustannie starają się udoskonalić funkcjonalność kamer i zapewnić nowe funkcje, np. różne języki. Możemy to zrobić również po zakupie kamery, wydając nowe oprogramowanie sprzętowe. Aby skorzystać z tych ulepszeń i aktualizacji, sprawdź oprogramowanie sprzętowe swojej kamery samochodowej i zaktualizuj, jeśli jest dostępna aktualizacja. 

Dowolną część zamienną można nabyć na poniższej stronie internetowej: 

https://nextbaseparts.co.uk/collections/380gw

Tak, nową baterię można kupić na stronie Akcesoria w naszej witrynie internetowej. 

Sprawdź, czy posiadasz najnowszą dostępną wersję swojej aplikacji Camviewer, a Twój telefon ma włączone Wi-Fi.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w przypadku jakiegokolwiek problemu z aplikacją, skontaktuj się ze Wsparciem Nextbase pod adresem [email protected], za pośrednictwem czatu na żywo lub pod numerem 02920 866429 (GB).

Model 380GW nie posiada kompatybilnej kamery skierowanej do tyłu. Zalecamy zastosowanie na tylnej szybie odrębnej kamery, na przykład modelu 122 lub 222. Będzie potrzebne odrębne zasilanie i karta SD, ponieważ nie będzie ona podłączona do modelu 380GW, ale można jej użyć w charakterze kamery skierowanej do tyłu. Ceny są porównywalne z cenami kamer skierowanych do tyłu Serii 2, a jeśli chcesz nadal używać modelu 380GW, jest to najbardziej opłacalna opcja.

 

Sprawdź, czy rozmiar karty nie przekracza 128 GB i jest ona co najmniej klasy U1.
Usuń kartę SD i naciśnij przycisk resetowania z boku kamery samochodowej. Później włącz kamerę bez karty SD. Czy teraz uruchamia się normalnie? Jeśli tak, doszło do awarii karty SD lub nie jest ona kompatybilna z kamerą samochodową.

Aby usunąć nagromadzony materiał, konieczne jest formatowanie co 2 tygodnie.

Niebieska : Jest tokontrolka baterii. (Świeci jedynie podczas korzystania z baterii).

Szybkie miganie niebieskiej diody oznacza niski poziom baterii. 

Świeci światłem stałym podczas ładowania baterii. Czerwona : Jest tokontrolka zasilania. 

Powolne miganie czerwonej diody oznacza, że kamera nagrywa. 

Szybkie miganie oznacza, że kamera aktualizuje oprogramowanie sprzętowe. 

Jeśli dioda świeci czerwonym światłem ciągłym, kamera jest włączona.Żółta : Jest tokontrolka GPSi formatowania.

Powolne miganie żółtej diody oznacza, że kamera szuka sygnału GPS. 

Szybkie miganie oznacza, że kamera formatuje kartę SD. 

Jeśli dioda świeci żółtym światłem ciągłym, kamera posiada sygnał GPS. 

The camera makes notification tones for a variety of reasons, such as turning on or off, if an SD card format required, connecting to the app etc. 
You can turn off the camera notification tones using your CamViewer app. 

1. Open the app on your phone. 
2. Ensure the Dash Cam is connected to the app. 
3. In the top left hand corner of the app home screen is a menu button. Select this. 
4. The top option is 'Dash Cam Settings'. Select this. 
(If this option is grey'd out, the camera is not connected to your app)
5. There's two options at the top- 'Video' and 'Setup'. Select 'Setup'. 
6. You'll see 'Sounds' half way down the screen. Use the button on the right of 'Sounds' to disable the sounds from the camera. Green is on, grey is off. 

This will only turn off the sounds from the camera, not the audio track on the camera recordings. 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kamery to prosty proces. Pobierz poniższy podręcznik aktualizacji i postępuj zgodnie z nim:


https://cdn.nextbase.com/nextbase-en-gb/2018/06/NBDVR380GW-FW-Upgrade-Intructions-Rev-1.pdf

Aby podłączyć kamerę samochodową w trybie aktualizacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Chroń podczas łączenia za pośrednictwem przewodu USB. Kiedy przycisk Wi-Fi zacznie migać na niebiesko, zwolnij przycisk.

1) Podłącz kamerę do gniazda. Sprawdź, czy przewód podłączono bezpośrednio do właściwego gniazda kamery samochodowej (pod klapką boczną kamery). Jeśli nie wyświetli się jako dysk na komputerze stacjonarnym, wypróbuj wszystkie gniazda USB komputera.

2) Wówczas kamera samochodowa będzie widoczna na Twoim komputerze jako dysk wymienny. Po wejściu w opcję Mój komputer (Windows) lub Finder (Mac) zobaczysz kamerę samochodową wymienioną wśród dysków, zwykle pod nazwą NEXTBASE.

3) Dwukrotnie kliknij ten dysk. Powinno wyświetlać się wówczas nextbase.com, nextbase.info oraz DCIM.

4) Dwukrotnie kliknij „DCIM”. Wewnątrz zobaczysz kilka folderów do wyboru. W nich znajdują się Twoje zdjęcia i materiał wideo.

5) Możesz skopiować te pliki na swój komputer, aby je zapisać, wyświetlać za pomocą programu media player na komputerze lub za pomocą poprawnej aplikacji Nextbase, tj. Replay3. Można to pobrać z powyższej sekcji „Oprogramowanie”.

Poniżej znajduje się film pokazujący sposób konfiguracji Wi-Fi między kamerą a telefonem.

Z kamerami Serii 1 będą współpracować zestawy Hardwire Kit Serii 1 i 2. Zestaw Hardwire Kit Serii 2 zapewnia kompatybilność wsteczną.

Maksymalna karta SD kompatybilna z modelem 380GW to 128 GB. Zalecamy kartę microSD U1 o pojemności 8 GB – 128 GB kompatybilną z kamerą samochodową, przeznaczoną specjalnie do wykorzystania w kamerze samochodowej lub telewizji przemysłowej. Zalecamy kartę SD Nextbase, która zapewni gwarantowaną funkcjonalność w produkcie firmy Nextbase.

W odniesieniu do długości nagrywania, kamera będzie rejestrować krótkie segmenty w trybie ciągłym. Będzie nagrywać takie segmenty kolejno, do zapełnienia całej karty SD. Następnie dojdzie do usunięcia najstarszego fragmentu materiału, a na jego miejsce zostanie zapisany najnowszy. Pętla będzie się powtarzać, a ten tryb nazywa się ciągłym nadpisywaniem się. Kamera samochodowa robi to automatycznie, aby umożliwić nagrywanie dłuższego nagrania oraz usunięcie starego, niepotrzebnego materiału bez interwencji ręcznej. Ten tryb nadpisywania nie dotyczy jednak plików chronionych. Ich nagromadzenie może uniemożliwić rejestrację zwykłego materiału. Aby usunąć nagromadzony materiał, konieczne jest formatowanie co 2 tygodnie.

Kartę można formatować na dwa sposoby:

1) Na samej kamerze samochodowej
2) Na komputerze

1) Na kamerze samochodowej:
a) Włącz kamerę
b) Przerwij nagrywanie (jeden raz naciśnij czerwony przycisk pod klapką z boku kamery).
c) Kliknij czerwony trójkąt i przytrzymaj go przez 6 sekund.
d) Zacznie migać żółta dioda.

2) Na komputerze:
a) Podłącz kartę SD do gniazda karty SD lub podłącz dostarczony przewód USB do gniazda na górze kamery.
b) Kiedy pojawi się dysk, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
c) Zaznacz „Formatuj” (Windows) lub „Erase” (Mac)
e) Nie klikaj „pola Quick Format”. Zapewnij formatowanie jako exFAt lub FAT32.
f) Przestrzegaj instrukcji.

Pamiętaj, że formatowanie karty SD spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty, więc jeśli chcesz zachować jakiś nagrany materiał, skopiuj go na komputer przed rozpoczęciem procesu formatowania.

Zalecamy formatowanie karty SD co 2–3 tygodnie, aby przedłużyć żywotność karty.

Czerwony trójkąt to przycisk Chroń.

Jeśli powolimiga, kamera jest podłączona do komputera w trybie pamięci masowej. 

Jeśli szybkomiga, karta wymaga formatowania lub jest uszkodzona. 

Jeśli przycisk Chroń świeciświatłem stałym w kolorze czerwonym, nagrany materiał jest chroniony. Niebieski trójkąt to przycisk Wi-Fi. 

Jeśli powolimiga, kamera jest w trybie Wi-Fi lub aktualizacji. 

Jeśli szybkomiga, karta wymaga formatowania lub jest uszkodzona. 

Jeśli przycisk Wi-Fi świeciświatłem stałym w kolorze niebieskim, kamera jest podłączona do telefonu komórkowego. 

The camera records the audio from inside your car onto the recordings, along with the video. 
You can turn off the camera audio using your CamViewer app. 

1. Open the app on your phone. 
2. Ensure the Dash Cam is connected to the app. 
3. In the top left hand corner of the app home screen is a menu button. Select this. 
4. The top option is 'Dash Cam Settings'. Select this. 
(If this option is grey'd out, the camera is not connected to your app)
5. There's two options at the top- 'Video' and 'Setup'. Select 'Video'. 
6. You'll see 'Audio Recording' half way down the screen. Use the button on the right of 'Audio Recording' to disable the sounds from the camera. Green is on, grey is off. 

This will only turn off the audio track on the camera recordings, not the notification sounds coming from the camera itself. 

true
Filmy

Film przedstawiający instalację modułu 380GW

Jak edytować filmy w oprogramowaniu Replay 3

Jak skonfigurować tryb inteligentnego parkowania