Nextbase Emergency SOS może wezwać służby ratownicze

Emergency SOS Nextbase

Emergency SOS

W razie zdarzenia, gdy kierowca nie reaguje, Nextbase Emergency SOS może wezwać służby ratownicze i przekazać im Twoją lokalizację i zatwierdzone dane osobowe. Dzięki temu służby ratownicze będą mogły zareagować szybko i bez polegania na innych użytkownikach drogi — co jest ważnym wsparciem podczas jazdy po drogach wiejskich lub mało uczęszczanych.

Proces główny

W przypadku wykrycia zdarzenia system Emergency SOS przejdzie proces główny zapobiegania fałszywie dodatnim zdarzeniom. W przypadku ukończenia tego procesu głównego telefon wejdzie w tryb światła „sygnalizacyjnego”, gdzie przy braku reakcji lub odebrania telefonu dojdzie do wysłania alertu.

Alert wysyłany do dyspozytora i służb ratowniczych obejmuje standardowo lokalizację GPS i nagłówek, ale także inne dane osobowe, jak historia medyczna, grupa krwi i alergie.

Subskrypcja Emergency SOS

Aby uzyskać dostęp do tej usługi, będziesz potrzebować po prostu smartfona z technologią Bluetooth (4.2 +), subskrypcji usługi za pośrednictwem aplikacji MyNextbase Connect (bezpłatnie przez trzy miesiące) oraz modelu 322GW Nextbase lub nowszego.

Wymaga kompatybilnego smartfona i dostępności w kraju. Po upływie darmowego okresu próbnego konieczna jest płatna subskrypcja.

Subskrypcja usługi MyNextbase Emergency SOS będzie bezzwłocznie dostępna dla każdego klienta korzystającego z aplikacji mobilnej MyNextbase Connect w dowolnym z poniższych krajów: Belgia, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone.

Pamiętaj, że choć możesz dokonać subskrypcji w jednym z powyższych krajów, z usługi MyNextbase Emergency SOS będziesz mógł korzystać w poniższych krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Dlaczego się przydaje

Usługa MyNextbase Emergency SOS powiadamia służby ratownicze w sytuacjach, gdy użytkownik brał udział w wypadku, który uniemożliwił mu samodzielne powiadomienie służb. Usługa nie będzie alarmować służb ratowniczych o wszystkich wypadkach — nie zostaną na przykład powiadomione o zdarzeniach z niewielką prędkością ani o wypadkach, po których anulowano proces powiadomienia o wypadku przed powiadomieniem służb ratowniczych (na przykład gdy użytkownik anuluje alert ponieważ wypadek nie spowodował jego niesprawności).

Anuluj alert

Użytkownicy muszą bezzwłocznie anulować proces alertu automatycznego, jeżeli nie doznali poważnych obrażeń podczas wypadku lub jeśli służby ratownicze nie są niezbędne z jakichkolwiek przyczyn. Proces alertu automatycznego można przerwać lub przełączyć na sterowanie ręczne w dowolnej chwili przed powiadomieniem służb ratowniczych o danym wypadku.

Usługa MyNextbase Emergency SOS nie jest usługą gwarantowaną i zależy od szeregu czynników (np. usługa może gorzej działać lub być niedostępna w przypadku uszkodzenia urządzenia mobilnego i/lub kamer samochodowych podczas wypadku lub przy braku włączenia usług lokalizacji). Brak spełnienia powyższych wymagań oznacza BRAK działania usługi MyNextbase Emergency SOS.

Warunki usługi Emergency SOS Nextbase znajdują się tutaj.

Minimalne wymagania dotyczące telefonu komórkowego

8+
Android
13+
iOS
4.2
Bluetooth

Kamery samochodowe z Emergency SOS