Funkcja SOS może automatycznie wezwać służby ratownicze w momencie, kiedy dojdzie do wypadku

Emergency SOS Nextbase

Funkcja SOS

Kiedy dojdzie do wypadku, w wyniku którego kierowca nie reaguje na sygnały wydawane przez rejestrator, kamera samochodowa może automatycznie wezwać służby ratownicze i przekazać im dokładną lokalizację auta oraz dane medyczne służące ratowaniu życia i zdrowia. W ten sposób kierowca nie jest uzależniony od innych użytkowników ruchu, co może okazać się szczególnie ważne, gdy do wypadku dojdzie na mniej uczęszczanych drogach.

Jak wygląda zgłoszenie?

Po wykryciu potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia Funkcja SOS zainicjuje proces mający na celu wezwanie służb. Jeśli kierowca uzna, że pomoc medyczna nie jest mu potrzebna, wówczas ma czas na anulowanie procesu. Jeśli proces nie zostanie anulowany, a kierowca nie będzie reagował na kolejne akcje zainicjowane przez kamerę samochodową, to urządzenie skontaktuje się ze służbami ratowniczymi.

Zgłoszenie wysłane służbom będzie zawierać informacje o lokalizacji pojazdu oraz wprowadzone przez użytkownika dane medyczne, takie jak np. grupa krwi, czy informacje na temat alergii.

Aktywowanie Funkcji SOS

Aby zacząć korzystać z Funkcji SOS wystarczy Ci smartfon obsługujący technologię Bluetooth (4.2+), subskrypcja w serwisie MyNextbase Connect App (pierwsze 3 miesiące za darmo) i kamera samochodowa Nextbase (model 322GW lub wyższy).

Kraj, po którym się poruszasz musi umożliwiać wysyłanie tego typu wiadomości. Po upływie darmowego okresu subskrypcji w serwisie MyNextbase Connect App wymagane jest jej przedłużenie.

Możliwość przedłużenia subskrypcji po upływie darmowego okresu próbnego jest natychmiastowo dostępna dla użytkowników z Belgii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych.

Pamiętaj, że po przedłużeniu subskrypcji w jednym ze wskazanych wyżej krajów będziesz mógł korzystać z Funkcji SOS w następujących państwach: Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Dlaczego Funkcja SOS jest przydatna?

Dzięki Funkcji SOS służby ratownicze zostaną powiadomione o potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniu i lokalizacji Twojego auta w momencie, kiedy nie będziesz w stanie zrobić tego samodzielnie. Usługa nie zaalarmuje służb po niewielkiej stłuczce, która miała miejsce przy małej prędkości lub na parkingu. Proces powiadamiania zostanie zainicjowany dopiero przy wykryciu dużego przeciążenia i braku reakcji ze strony kierowcy.

Anulowanie zgłoszenia

Użytkownicy muszą bezzwłocznie anulować proces alertu automatycznego, jeżeli nie doznali poważnych obrażeń podczas wypadku lub jeśli służby ratownicze nie są niezbędne z jakichkolwiek przyczyn. Proces alertu automatycznego można przerwać lub przełączyć na sterowanie ręczne w dowolnej chwili przed powiadomieniem służb ratowniczych o danym wypadku.

Działanie Funkcji SOS nie jest usługą gwarantowaną, ponieważ zależy od szeregu czynników niezależnych od firmy Nextbase. Dla przykładu, usługa może okazać się niedostępna, jeśli w wyniku wypadku uszkodzeniu ulegnie Twój telefon lub kamera samochodowa, albo nie udzielisz urządzeniom dostępu do danych lokalizacyjnych.

Dokładne warunki korzystania z Funkcji SOS kamer samochodowych Nextbase znajdziesz tutaj.

Minimalne wymagania niezbędne do działania Funkcji SOS

8+
Android
13+
iOS
4.2
Bluetooth

Kamery samochodowe z Funkcją SOS