Vilkår For Bruk

Vilkår for bruk av nettsted.

VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN.

Vennligst merk:

A: Disse vilkårene inneholder viktig bestemmelser som vi har til hensikt å stole på.

B:Ved å laste opp innhold (for eksempel dashcam-videoer) gir du oss en lisens til å bruke slikt innhold for en rekke formål – se avsnitt 11 nedenfor for detaljer.

C:Disse vilkårene inneholder viktige begrensninger på vårt ansvar – se punkt 9 for detaljer..

 1. Vilkår for bruk av nettstedet

1.1 Disse bruksvilkårene (sammen med dokumentene som refereres til i dem) angir vilkårene du kan bruke på vår nettside www.nextbase.com (“vårt nettsted“). Bruk av nettstedet vårt inkluderer tilgang til, surfing og opplasting av innhold til nettstedet vårt.

1.2 Vennligst les disse brukerbetingelsene nøye før du begynner å bruke nettstedet vårt. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

1.3 Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du godtar disse vilkårene for bruk og at du godtar å overholde dem.

1.4 Hvis du ikke godtar disse vilkårene og ikke ønsker å være bundet av dem, må du ikke bruke nettstedet vårt.

 1. Andre gjeldende vilkår

2.1 Disse bruksvilkårene refererer til følgende tilleggsbetingelser, som også gjelder for bruken av nettstedet vårt:

2.1.1 Vår personvernspolicy, som angir vilkårene for behandling av personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i slik behandling.

2.1.2 Vår aksepterbare brukspolitikk, som angir de tillatte bruksområder og forbudte bruk av nettstedet vårt. Når du bruker nettstedet vårt, må du overholde denne retningslinjene for akseptabel bruk.

 

 1. Informasjon om oss

3.1 www.nextbase.com er et nettsted som drives av Portable Multimedia Limited (“vi”, “oss”, “våre”).

3.2 Vi er registrert i England og Wales under firma nummer 04038169 og har vårt registrerte kontor på 5 The Square, Bagshot, GU19 5AX, Storbritannia.

 1. Endringer i disse vilkårene

4.1 Vi kan revidere disse bruksbetingelsene når som helst ved å endre denne siden.

4.2 Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg med hensyn til bruk du gjør av nettstedet vårt fra og med datoen for slik endring, og vi vil ikke kontakte deg å informere deg om slike endringer.

 

 1. Endringer på nettstedet vårt

5.1 Vi kan oppdatere nettstedet vårt fra tid til annen, og kan endre innholdet når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at noe av innholdet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere den.

5.2 Vi garanterer ikke at nettstedet vårt eller innhold på den vil være fri for feil eller unnlatelser.

 

 1. Få tilgang til nettstedet vårt

6.1 Vårt nettsted blir gjort tilgjengelig gratis.

6.2 Vi garanterer ikke at nettstedet vårt eller innhold på den, alltid vil være tilgjengelig eller være uavbrutt. Tilgang til nettstedet vårt er tillatt midlertidig. Vi kan suspendere, trekke ut, avbryte eller endre hele eller deler av nettstedet vårt uten å informere deg. Vi vil ikke være ansvarlig for deg hvis vår nettside av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når som helst eller i hvilken som helst periode.

6.3 Du er ansvarlig for at alle personer som får tilgang til nettstedet vårt via din Internett-tilkobling, er oppmerksomme på disse bruksvilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem, inkludert de som er beskrevet i punkt 2.1 i disse vilkårene.

6.4 Vårt nettsted er rettet mot personer bosatt i Norge. Vi representerer ikke at innhold tilgjengelig på eller gjennom nettstedet vårt er aktuelt eller tilgjengelig på andre steder. Vi kan begrense tilgjengeligheten av nettstedet vårt, eller hvilken som helst tjeneste eller produkt som er beskrevet på vårt nettsted, til enhver person eller geografisk område når som helst. Hvis du velger å få tilgang til nettstedet vårt fra utenfor Norge, gjør du det på egen risiko.

 

 1. Immaterielle rettigheter

7.1 Vi er eier eller, i henhold til paragraf 11, rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt, og i materialet og innholdet som er publisert på den.

7.2 Alt materiale og innhold som vises på nettstedet vårt, må ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, sendes, sendes, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes (helt eller delvis) for noe som helst uten vårt skriftlige samtykke eller, der det er aktuelt, av våre lisensgivere. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i og til materialet og innholdet som er publisert på nettstedet.

7.3 Hvis du bryter disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet vårt (og materialet som vises eller inneholdt det) opphøre umiddelbart, og du må, etter eget valg, returnere eller ødelegge kopier av materialet og innholdet du har laget (annet enn materiale og innhold eid av deg).

 

 1. Ingen avhengighet av informasjon

8.1 Innholdet på vår side er kun gitt for generell informasjon. Det er ikke ment å utgjøre råd som du burde stole på. Du må skaffe profesjonell eller spesialistrådgivning før du tar eller avstår fra handling på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.

8.2 Selv om vi gjør en rimelig innsats for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, gir vi ingen garantier, garantier eller garantier, uansett om det er uttrykkelig eller underforstått, at innholdet på nettstedet vårt er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

 

 1. Begrensning av vårt ansvar

9.1 Ingenting i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet, eller vår svindel eller svindelaktig uriktig fremstilling, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av engelsk lov.

9.2 I den grad loven tillater det, utelukker vi alle forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for vårt nettsted eller innhold på det, enten uttrykt eller underforstått.

9.3 Vi vil ikke være ansvarlig for noen bruker for tap eller skade, uansett om det foreligger kontrakt, tort (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, selv om det kan forventes, oppstår under eller i forbindelse med:

9.3.1 bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet vårt eller

9.3.2 bruk av eller tillit til innhold som vises på nettstedet vårt.

9.4 Hvis du er en bedriftsbruker, vær oppmerksom på at vi spesielt ikke vil være ansvarlige for:

9.4.1 tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter

9.4.2 forretningsavbrudd

9.4.3 tap av forventede besparelser

9.4.4 tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme; eller

9.4.5 eventuelle indirekte eller følgeskader eller tap.

9.5 Hvis du er forbrukerbruker, vær oppmerksom på at vi bare gir deg tilgang til nettstedet vårt for privat og privat bruk. Du samtykker i ikke å bruke nettstedet vårt for kommersielle eller forretningsformål, og vi har ikke noe ansvar for deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, avbrudd eller forretningsmulighet.

9.6 Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert avslag på tjenesten eller annet teknisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av vår nettsted eller til å laste opp noe innhold til det eller laste ned innhold på det, eller på et nettsted som er koblet til det.

9.7 Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder som er koblet på nettstedet vårt. Slike koblinger bør ikke tolkes som påtegning fra oss av de tilknyttede nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk av dem

 1. Opplastning av innhold på nettstedet vårt

10.1 Når du bruker en funksjon som gir deg mulighet til å laste opp innhold til nettstedet vårt, må du overholde innholdsstandardene som er angitt i retningslinjen for akseptabel bruk.

10.2 Du bekrefter at en slik opplasting overholder retningslinjene våre for akseptabel bruk, og du vil være ansvarlig for oss og skadesløs for eventuelle brudd på denne bekreftelsen. Hvis du er forbruker, betyr dette at du vil være ansvarlig for eventuelle tap, kostnader eller skader vi lider som følge av handlinger som ikke overholder retningslinjene våre for akseptabel bruk. Du vil bli pålagt å refundere oss for slike beløp på vår forespørsel.

10.3 Eventuelt innhold du laster opp til nettstedet vårt, vil bli vurdert som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. Selv om du beholder lovlig eierskap av dine rettigheter i innholdet ditt, er du pålagt å gi oss lisensen som er beskrevet i punkt 11 (rettighets lisens).

10.4 VIKTIG: Vi har også rett til å avsløre din identitet til enhver tredjepart som hevder at innhold som er oppført eller lastet opp av deg til vårt nettsted, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.

 

 

10.5 Vi vil ikke være ansvarlig eller tilbøyelig for noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten i innhold som er lagt inn av deg eller noen annen bruker av nettstedet vårt.

10.6 Vi har rett til å fjerne innhold eller innlegg som du laster opp / gjør på vår side hvis, det etter vår mening, innholdet eller innlegget ditt ikke overholder innholdsstandardene som er angitt i vår retningslinje for akseptabel bruk.

10.7 Synspunktene fra andre brukere på nettstedet vårt representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

10.8 Du er eneansvarlig for å sikre og sikkerhetskopiere innholdet ditt.

 

 1. Rettigheter du lisensen

11.1 Når du laster opp eller legger inn innhold på nettstedet vårt (inkludert, men ikke begrenset dashcam-videoer), gir du oss en evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, lisensierbar, royaltyfri og overførbar lisens til bruk, utnyttelse, kopiere, lagre, avsløre, reprodusere, publisere, distribuere, forberede avledede verk av, vise, utføre og på annen måte bruke det innholdet for ethvert formål i alle medier, inkludert, men ikke begrenset til, å fremme nettstedet og dets innhold, fremme vår virksomhet og fremme våre produkter og tjenester.

 1. Virus

12.1 Vi garanterer ikke at nettstedet vårt skal være sikkert eller fri for feil eller virus.

12.2 Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet vårt. Du bør bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare.

12.3 Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojaner, ormer eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren der nettstedet vårt er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et avslag på tjenesten eller et distribuert avslag på tjenesten. Ved å bryte med denne bestemmelsen vil du begå en lovbrudd i henhold til loven om misbruk av datamaskiner i 1990. Vi vil rapportere slikt brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre din identitet til dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

 

 1. Linker til nettstedet vårt

13.1 Vår side må ikke være innrammet på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en kobling til noen del av nettstedet vårt.

 

 1. Tredjeparts lenker og ressurser på nettstedet vårt

14.1 Hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt til din informasjon.

14.2 Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.

 

 1. Gjeldende lov

15.1 Hvis du er forbrukerbruker, vær oppmerksom på at disse bruksvilkårene, dens gjenstand og dens formasjon er underlagt engelsk lov. Du og vi begge er enige om at domstolene i England og Wales vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Men hvis du er bosatt i Nord-Irland, kan du også få saken i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også få saken i Skottland.

15.2 Hvis du er en bedriftsbruker, er disse vilkårene for bruk, dens gjenstand og dens formasjon (og eventuelle ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) underlagt engelsk lov. Vi er begge enige om den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

 1. Avslutning

16.1 Hvis noen bestemmelse eller delbestemmelse av disse vilkårene er eller blir ugyldig, ulovlig eller uhåndterlig, skal den anses å være modifisert i den minste grad som er nødvendig for å gjøre det gyldig, lovlig og eksigibelt. Hvis slik endring ikke er mulig, anses den relevante bestemmelsen eller delbestemmelsen å bli slettet. Enhver endring eller sletting av en bestemmelse eller delbestemmelse i henhold til dette avsnittet skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av resten av disse vilkårene.

 

 1. Varemerker og logoer

17.1 “Nextbase” og “Nextbase UK” er britiske registrerte varemerker av Portable Multimedia Ltd.

17.2 Vi har fullmakt til å benytte uttrykket “Nextbase” under lisens og har fullmakt til å foreta alle nødvendige tiltak for å beskytte våre rettigheter (og de som tilhører merkevaren) i forhold til det samme.

18.1 For å kontakte oss, vennligst send e-post til [email protected]/ [email protected]
Takk for at du besøkte nettstedet vårt.